035-2340450 premiumkeur@gmail.com

Nulmeting Blaricum


Nulmeting Blaricum. Wat is een nulmeting?  Een nulmeting is een onafhankelijke bouwkundige vooropname. Door middel van foto’s wordt de bouwkundige staat van een gebouw of huis zeer nauwkeuring digitaal vastgelegd. Als er schade door bouwkundige werkzaamheden is ontstaan kun je door middel van de foto’s en de rapportage schade aantonen en verhalen op de uitvoerende partij. Met een nulmeting kunt u als particulier of aannemer vervelende discussies want en peperdure rechtszaken voorkomen.

Ik heb zelf 25 jaar als aannemer in gewerkt. Een man uit de harde praktijk die zowel het belang van de aannemer en dat van de particuliere woningbezitter begrijpt. Bent u bijvoorbeeld een particuliere eigenaar van een huis in Blaricum dan kan een nulmeting u beschermen als een aannemer schade aan uw huis  heeft veroorzaakt. Een nulmeting of met andere woorden een bouwkundige vooropname is een uitstekende bewijslast tegen de aannemer.

Een aannemer is verplicht een nulmeting te laten uitvoeren als er ingrijpende risicovolle bouwkundige werkzaamheden gaan plaatsvinden die schade aan gebouwen of huizen kunnen veroorzaken. De bouwverzekeraar van de aannemer eist dat de aannemer voordat de werkzaamheden aanvangen een nulmeting wordt uitgevoerd. Heeft u geen nulmeting uitgevoerd dan kunt u geen CAR-verzekering (Construction All Risks) afsluiten en zult u als aannemer alle ontstane schade zelf moeten vergoeden.

Is er een bouwput in de buurt of gaan de buren flink verbouwen neem dan contact op met Premiumkeur voor het uitvoeren van een nulmeting Blaricum 035-2340450

Nulmeting Blaricum

Nulmeting


Nulmeting Blaricum

Bij elk bouwproject gaat er wel eens iets mis. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld een pand in aanbouw. Of uw onderaannemer maakt een fout waardoor schade ontstaat.

Met de CAR-verzekering beschermt u zich tegen deze risico’s. Of dit nu voor de duur van één bouwproject is, of voor alle projecten het hele jaar door. Zo bent u verzekerd tegen schade tijdens het werk op de bouwplaats.


Een bouwkundige vooropname, ook wel nulmeting genoemd betreft het vastleggen van een object en eventuele omgevingen vóór dat er risicovolle werkzaamheden starten. Werkzaamheden zoals heiwerkzaamheden, bronbemalingen/grondwateronttrekking, in- en uittrillen van damwanden en zwaar bouwverkeer.


Het doel van de bouwkundige opname is om volledig inzicht te krijgen in de eventuele bestaande gebreken zodat hier later geen onterechte schadeclaims over ontstaan.

De bouwkundige voorname opname oftewel een nulmeting wordt meestal op initiatief van de uitvoerende partij of vereniging van eigenaren van het gebouw uitgevoerd.

Door volledige en onafhankelijke vastlegging van de betreffende situatie profiteert u bij van de volgende voordelen:

– preventieve werking

– duidelijke schadevaststelling mogelijk

– voorkomen van discussies achteraf over vermeende schade

– voorkomen stilstand project, door niet te weerleggen vermeende schade

In een aantal situaties kan het noodzakelijk zijn dat de standaard vooropname wordt uitgebreid door het pand(en) in te meten. Met behulp van laser(waterpas apparatuur) worden horizontale en indien nodig verticale metingen verricht. In de gevel worden een aantal meetbouten geplaatst, die worden ingemeten vanaf een vast punt buiten het gebouw (b.v. een verder gelegen pand, viaduct o.i.d.). Door deze wijze van inmeten en vastlegging is eventuele schade gemakkelijk aantoonbaar.
Indien nodig kunnen er ook scheurmeters worden geplaatst. Door middel van het plaatsen van scheurwijdtemeters over de aanwezige scheurvorming kan eventuele beweging van de scheur worden gevolgd. De scheurwijdtemeter wordt na het aanbrengen fotografisch vastgelegd zodat de aanvangspositie is bepaald.

In bepaalde gevallen is het tijdens de vooropname aan te bevelen om speciale metingen te verrichten. Met behulp van laser- (waterpas)apparatuur wordt de horizontale positie van het pand nauwkeurig vastgelegd. Schade door verzakking kan op deze manier worden aangetoond. Het rapport bevat een schriftelijke vastlegging en een situatietekening van de aangebrachte hoogtebouten.

Neem contact op met Premiumkeur en voorkom rechtszaken en peperdure advocaten.

Nulmeting (1)
Nulmeting (2)
Nulmeting (3)
Nulmeting (4)
Nulmeting (5)
Nulmeting (6)
Nulmeting (7)
Nulmeting (8)